Οι παροχές του Ξενοδοχείου μας

Βρείτε όλες τις διαθέσιμες παροχές
και υπηρεσίες που προσφέρει το Hotel Petros.

Μια γρήγορη αναφορά στις

Διαθέσιμες

Παροχές του Hotel Petros

Σας παρουσιάζουμε τις πιο βασικές υπηρεσίες στο Hotel Petros, αυτές οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε όλα τα δωμάτια και τις σουίτες για όλους τους επισκέπτες μας.

Παροχές Ξενοδοχείου